آذر ۲۱

20171206_155040

تو دل هر کسی پر از حرفهای ناگفته است خصوصا ما ها که حرفهامون رو از فیلتر پذیرش دیگران رد میکنیم بعد به زبون میاریم .جالبه که قضیه سخت تر هم میشه چون حرف از دل برنیومده که به دل بشینه بلکه از درک و قضاوت ما براومده نسبت به نظر دیگران که اغلب درست هم نیست و فقط حدس و گمان نادرست ماست که گاه سالها سوء تقاهم و بعضا مشکل و بدبختی به همراهش سرازیر میشه .

فکر کنید اگه این رویه تغییر کنه و شروع کنیم به تفکر در بارهء درستی و نادرستی نظر شخصی خودمون به جای کشف ناموفق و پیش بینی نوع برخورد دیگران از نظری که میخواهیم بیان کنیم و بعد نظرمون رو بیان کنیم .

خوب تا همینجا کلی تغییر سازنده رخ داده! خودمون شدیم تو اولین قدم .خود خودمون .واقعی واقعی . و اینکه کی فکر کنیم و به یه چیز سازنده فکر کنیم که خلاقیت و رشد به همراهش میاد حتی اگه با درد و رنج باشه . اقلا جنگ درونی به صلح و آرامش تبدیل میشه و خودفریبی و دیگر فریبی حذف میشن و کلی بار سنگین از رو شخصیتمون و کلی نقاب دروغین از رو صورتمون کنار میره . شاید خواستنی نشیم تو نگاه اول ولی موندنی میشیم تو دلها به مرور . دروغ و تزویر برچیده میشه و میتونی راحت نفس بکشی تو فضایی که پر از اعتماد و صداقته .

فکر کنم نتایجش خیلی بیشتر از دردسرهاشه .بقیهء نتایجش رو شما بگید .حتما بیشتر از من میتونید از فوایدش بگید .

مرداد ۲
دریاچهء طالقان-عکس از نیوشا حسینی

دریاچهء طالقان-عکس از نیوشا حسینی

دوستان و سروران عزیز

در نظر دارم از این پس به جز مطالب تربیتی به معرفی شیوه های طبیعی درمان نیز بپردازم . اغلب این مطالب برگرفته

از منابع معتبر خواهد بود که کمابیش نظرات و تجارب شخصی به منظور قابل استفاده تر شدن این مطالب به آن افزوده

خواهد شد . امروزه با رشد بی سابقهء وسایل ارتباط جمعی از یک طرف و بالا رفتن آگاهی عمومی با آسان شدن دسترسی به

منابع مطالعه ، نوعی وسواس در بین مردم شایع شده که تنها مطالبی را که در جستجوی اینترنتی می یابند قابل باور و

استفاده می دانند . لذا این نیاز مطرح می گردد که نتیجهءمطالعات و تحقیقات سودمند دانشمندان به نحوی مفید و در

طبقه بندی درست در دسترس کاربران قرار گیرد . لذادر نظر است در حد بضاعت این مهم با ذکر منابع اعم از عین مطالب یا

ترجمهء آنها ارایه گردد . بیشترین تمرکز مطالب روی هومیوپاتی خواهد بود چرا که نگارندهء این سطور در این رشته تحصیل

نموده است . به امید سودمند بودن مطالب تقدیمی در رسیدن به جامعه ای هرچه سالمتر و پویاتر

« قبلی