مرداد ۱۸

sanaz books

دوستان گرامی

یکی از راههای خوب و کارآمد برای ارتباط با فرزندان خواندن کتاب برای آنها یا به همراهی آنهاست . انتخاب کتاب مناسب سن و در راستای اهداف تربیتی مورد نظرمان کار ساده ای نیست . یکی از دوستان عزیزم به همراهی یکی از دوستانش اقدام به ترجمهء چند کتاب ،کودکان، نموده است که پر از نکات آموزشی همراه با تصاویر جالب است . کتابها توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است .

کتاب ” دوست داری یک نهنگ ببینی ؟” که برای گروه سنی ب نوشته شده است ، بهترین کتاب کودک سال ۲۰۱۳ از دیدگاه Publishers Weekly و بهترین کتاب سال از دیدگاه Kirkus Reviews شناخته شده است . نویسندهء کتاب جولی فاگلیانو و مترجمان کتاب ساناز حکمت شعار و سمیرا ابراهیمی هستند .

کتاب ” خرسی که می خواست قصه بگوید ” برای گروه سنی الف نوشته شده است و نویسندهء آن فیلیپ سی.استید هستند . مترجم کتاب ساناز حکمت شعار هستند .

کتاب ” روزی که آموس بیمار شد ” برای گروه سنی الف نوشته شده است و نویسندهء آن فیلیپ سی استید و مترجم سمیرا ابراهیمی هستند .

امیدوارم از خواندن این کتابها به همراه فرزندان عزیزتان بهرهء کافی ببرید .

فروردین ۲۶

Picture 403

بهار همیشه یادآور زندگی دوباره ،تولد و رویش است . شایسته دیدم تا از این فرصت بهره ای ببرم و ضمن تبریک سال نو ، مطالبی پیرامون رشد تقدیم حضورتان نمایم .

فرایند, رشد, در ابعاد مختلفی قابل بررسی است .این ابعاد شامل رشد جسمانی،روحانی،فکری،اجتماعی …. می باشد . نمی توان برای این فرایند محدودهء مشخصی قایل شد ، چرا که اگر تنها تفاوتهای فردی را در نظر بگیریم به راحتی در می یابیم چقدر این محدوده می تواند متغیر باشد ، حال آنکه تفاوتهای شرایط خانواده و جامعه و زمان و مکان و دهها عامل دیگر در آن تاثیر گذار است .مثال سادهء آن تفاوت رشد ما با فرزندانمان است که به سهولت می بینیم چقدر متفاوت و چشمگیر است .

هدف ما پرداختن به بیان این تفاوتها نیست ، اما یادآوری آن موجب درک آسانتر واکنشهای بعضا متفاوتی در فرزندانمان است که گاهی ما را حیرت زده میکند . پذیرش این تفاوتها ، قسمتی از نگرانی های ما والدین را کم میکند. از طرفی از آنجا که رشد فرایندی پویا و چند سویه است همواره باید به خاطر داشته باشیم که در جریان پرورش فرزندانمان خود نیز به رشد بیشتری می رسیم و از حاصل تلاش خود و فرزندانمان بهره ای خواهیم برد . قطعا این را بارها تجربه کرده اید که در مقابل منطق کودکانهء فرزند خردسالتان به فکر فرو رفته اید یا شاید در باوری که سالها با اطمینان ایستاده بودید ، بازنگری کرده اید و چه بسا آن را تغییر داده اید .

شایسته دیدم در این نوبهار، شکفتن را برای یکایک شما عزیزان آرزو کنم و یادآوری کنم تا یادمان نرود که ما امانتداران خداوندی هستیم که داوری بی همتا است که از سر عشق ما را آفریده و از سر لطف فرزندانی به امانت به ما سپرده است .

با آرزوی موفقیت

بهناز روحانی

« قبلی