فروردین ۲۶

Picture 403

بهار همیشه یادآور زندگی دوباره ،تولد و رویش است . شایسته دیدم تا از این فرصت بهره ای ببرم و ضمن تبریک سال نو ، مطالبی پیرامون رشد تقدیم حضورتان نمایم .

فرایند, رشد, در ابعاد مختلفی قابل بررسی است .این ابعاد شامل رشد جسمانی،روحانی،فکری،اجتماعی …. می باشد . نمی توان برای این فرایند محدودهء مشخصی قایل شد ، چرا که اگر تنها تفاوتهای فردی را در نظر بگیریم به راحتی در می یابیم چقدر این محدوده می تواند متغیر باشد ، حال آنکه تفاوتهای شرایط خانواده و جامعه و زمان و مکان و دهها عامل دیگر در آن تاثیر گذار است .مثال سادهء آن تفاوت رشد ما با فرزندانمان است که به سهولت می بینیم چقدر متفاوت و چشمگیر است .

هدف ما پرداختن به بیان این تفاوتها نیست ، اما یادآوری آن موجب درک آسانتر واکنشهای بعضا متفاوتی در فرزندانمان است که گاهی ما را حیرت زده میکند . پذیرش این تفاوتها ، قسمتی از نگرانی های ما والدین را کم میکند. از طرفی از آنجا که رشد فرایندی پویا و چند سویه است همواره باید به خاطر داشته باشیم که در جریان پرورش فرزندانمان خود نیز به رشد بیشتری می رسیم و از حاصل تلاش خود و فرزندانمان بهره ای خواهیم برد . قطعا این را بارها تجربه کرده اید که در مقابل منطق کودکانهء فرزند خردسالتان به فکر فرو رفته اید یا شاید در باوری که سالها با اطمینان ایستاده بودید ، بازنگری کرده اید و چه بسا آن را تغییر داده اید .

شایسته دیدم در این نوبهار، شکفتن را برای یکایک شما عزیزان آرزو کنم و یادآوری کنم تا یادمان نرود که ما امانتداران خداوندی هستیم که داوری بی همتا است که از سر عشق ما را آفریده و از سر لطف فرزندانی به امانت به ما سپرده است .

با آرزوی موفقیت

بهناز روحانی

مهر ۲۳

aa

ارزشمندی انسان با شناخت و باوری که ازخود دارد ، شکوفا می شود . اینکه موقف خود را بداند و در راه کسب آنچه
مایهء شادکامی و آرامش اوست قدم بردارد . آغاز سفری درونی است که از آن با عنوان ,رشد, یاد می شود . هر چه با
خود آشنا تر می شود نیازها و توانایی ها و ضعف ها و البته صفات ویژه و منحصر به فرد خود را بیشتر کشف
میکند.پرورش صفات خوب و رفع مشکلات درونی او . هرکس در هر رتبه و مقام و با هر دانش و رتبه ای که دارد
محاسن ویژه ای دارد که او را از دیگران ممتاز میکند . اما نکته در کشف این صفات است . شناخت فرد از خود به او
آرامش می دهد ولی این جریان در افراد مختلف ، آهنگ متفاوتی دارد . در بعضی تحولات سریع و در بعضی دیگر بطئی و
تدریجی است.هر چه افراد طالب شناخت خود باشند این جریان در آنها سریعتر اتفاق می افتد . البته این یکی از عوامل
مهم است. عوامل دیگر ازقبیل تفاوتهای فردی اعم از : ژنتیکی و فرهنگی و یا تاثیر پیرامون : اعم از دوستان و
خانواده و یا جامعه ، نوع تحصیلات و شرایط کاری هر فردبه نوبهء خود تاثیراتی به این جریان خواهند داشت . افراد
هرچه صادق تر باشند ، مشکلات کمتری در شناخت خود خواهند داشت .اما این جریان آنقدر منفاوت است که حقیقتا الگوی
درستی از آن نمی توان ارائه کرد.

آنچه که میتوان گفت این است که آکاهی داشتن از لزوم شناخت خود و درک تاثیرات عمیق آن در زندگی فردی و اجتماعی
افراد ، کمک شایان توجهی به, پیشگیری, و درمان بسیاری از ,مشکلات روحی, و حتی جسمی افراد می نماید . چرا که تاثیرات مشکلات روحی برجسم غیر قابل انکار است .

با تشکر از آرسس عزیز

عکس از : نیوشا حسینی

بعدی »