مرداد ۲
دریاچهء طالقان-عکس از نیوشا حسینی

دریاچهء طالقان-عکس از نیوشا حسینی

دوستان و سروران عزیز

در نظر دارم از این پس به جز مطالب تربیتی به معرفی شیوه های طبیعی درمان نیز بپردازم . اغلب این مطالب برگرفته

از منابع معتبر خواهد بود که کمابیش نظرات و تجارب شخصی به منظور قابل استفاده تر شدن این مطالب به آن افزوده

خواهد شد . امروزه با رشد بی سابقهء وسایل ارتباط جمعی از یک طرف و بالا رفتن آگاهی عمومی با آسان شدن دسترسی به

منابع مطالعه ، نوعی وسواس در بین مردم شایع شده که تنها مطالبی را که در جستجوی اینترنتی می یابند قابل باور و

استفاده می دانند . لذا این نیاز مطرح می گردد که نتیجهءمطالعات و تحقیقات سودمند دانشمندان به نحوی مفید و در

طبقه بندی درست در دسترس کاربران قرار گیرد . لذادر نظر است در حد بضاعت این مهم با ذکر منابع اعم از عین مطالب یا

ترجمهء آنها ارایه گردد . بیشترین تمرکز مطالب روی هومیوپاتی خواهد بود چرا که نگارندهء این سطور در این رشته تحصیل

نموده است . به امید سودمند بودن مطالب تقدیمی در رسیدن به جامعه ای هرچه سالمتر و پویاتر

Article Global Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Eli Pets

دیدگاهتان را بگزارید

توجه کنید : مدیریت نظر ها فعال شده و ممکن است با تاخیر نمایان شود .لازم نیست دوباره ارسال کنید .