مرداد ۱۸

sanaz books

دوستان گرامی

یکی از راههای خوب و کارآمد برای ارتباط با فرزندان خواندن کتاب برای آنها یا به همراهی آنهاست . انتخاب کتاب مناسب سن و در راستای اهداف تربیتی مورد نظرمان کار ساده ای نیست . یکی از دوستان عزیزم به همراهی یکی از دوستانش اقدام به ترجمهء چند کتاب ،کودکان، نموده است که پر از نکات آموزشی همراه با تصاویر جالب است . کتابها توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است .

کتاب ” دوست داری یک نهنگ ببینی ؟” که برای گروه سنی ب نوشته شده است ، بهترین کتاب کودک سال ۲۰۱۳ از دیدگاه Publishers Weekly و بهترین کتاب سال از دیدگاه Kirkus Reviews شناخته شده است . نویسندهء کتاب جولی فاگلیانو و مترجمان کتاب ساناز حکمت شعار و سمیرا ابراهیمی هستند .

کتاب ” خرسی که می خواست قصه بگوید ” برای گروه سنی الف نوشته شده است و نویسندهء آن فیلیپ سی.استید هستند . مترجم کتاب ساناز حکمت شعار هستند .

کتاب ” روزی که آموس بیمار شد ” برای گروه سنی الف نوشته شده است و نویسندهء آن فیلیپ سی استید و مترجم سمیرا ابراهیمی هستند .

امیدوارم از خواندن این کتابها به همراه فرزندان عزیزتان بهرهء کافی ببرید .

مرداد ۲
دریاچهء طالقان-عکس از نیوشا حسینی

دریاچهء طالقان-عکس از نیوشا حسینی

دوستان و سروران عزیز

در نظر دارم از این پس به جز مطالب تربیتی به معرفی شیوه های طبیعی درمان نیز بپردازم . اغلب این مطالب برگرفته

از منابع معتبر خواهد بود که کمابیش نظرات و تجارب شخصی به منظور قابل استفاده تر شدن این مطالب به آن افزوده

خواهد شد . امروزه با رشد بی سابقهء وسایل ارتباط جمعی از یک طرف و بالا رفتن آگاهی عمومی با آسان شدن دسترسی به

منابع مطالعه ، نوعی وسواس در بین مردم شایع شده که تنها مطالبی را که در جستجوی اینترنتی می یابند قابل باور و

استفاده می دانند . لذا این نیاز مطرح می گردد که نتیجهءمطالعات و تحقیقات سودمند دانشمندان به نحوی مفید و در

طبقه بندی درست در دسترس کاربران قرار گیرد . لذادر نظر است در حد بضاعت این مهم با ذکر منابع اعم از عین مطالب یا

ترجمهء آنها ارایه گردد . بیشترین تمرکز مطالب روی هومیوپاتی خواهد بود چرا که نگارندهء این سطور در این رشته تحصیل

نموده است . به امید سودمند بودن مطالب تقدیمی در رسیدن به جامعه ای هرچه سالمتر و پویاتر

« قبلی بعدی »