مرداد ۲
دریاچهء طالقان-عکس از نیوشا حسینی

دریاچهء طالقان-عکس از نیوشا حسینی

دوستان و سروران عزیز

در نظر دارم از این پس به جز مطالب تربیتی به معرفی شیوه های طبیعی درمان نیز بپردازم . اغلب این مطالب برگرفته

از منابع معتبر خواهد بود که کمابیش نظرات و تجارب شخصی به منظور قابل استفاده تر شدن این مطالب به آن افزوده

خواهد شد . امروزه با رشد بی سابقهء وسایل ارتباط جمعی از یک طرف و بالا رفتن آگاهی عمومی با آسان شدن دسترسی به

منابع مطالعه ، نوعی وسواس در بین مردم شایع شده که تنها مطالبی را که در جستجوی اینترنتی می یابند قابل باور و

استفاده می دانند . لذا این نیاز مطرح می گردد که نتیجهءمطالعات و تحقیقات سودمند دانشمندان به نحوی مفید و در

طبقه بندی درست در دسترس کاربران قرار گیرد . لذادر نظر است در حد بضاعت این مهم با ذکر منابع اعم از عین مطالب یا

ترجمهء آنها ارایه گردد . بیشترین تمرکز مطالب روی هومیوپاتی خواهد بود چرا که نگارندهء این سطور در این رشته تحصیل

نموده است . به امید سودمند بودن مطالب تقدیمی در رسیدن به جامعه ای هرچه سالمتر و پویاتر

فروردین ۲۶

Picture 403

بهار همیشه یادآور زندگی دوباره ،تولد و رویش است . شایسته دیدم تا از این فرصت بهره ای ببرم و ضمن تبریک سال نو ، مطالبی پیرامون رشد تقدیم حضورتان نمایم .

فرایند, رشد, در ابعاد مختلفی قابل بررسی است .این ابعاد شامل رشد جسمانی،روحانی،فکری،اجتماعی …. می باشد . نمی توان برای این فرایند محدودهء مشخصی قایل شد ، چرا که اگر تنها تفاوتهای فردی را در نظر بگیریم به راحتی در می یابیم چقدر این محدوده می تواند متغیر باشد ، حال آنکه تفاوتهای شرایط خانواده و جامعه و زمان و مکان و دهها عامل دیگر در آن تاثیر گذار است .مثال سادهء آن تفاوت رشد ما با فرزندانمان است که به سهولت می بینیم چقدر متفاوت و چشمگیر است .

هدف ما پرداختن به بیان این تفاوتها نیست ، اما یادآوری آن موجب درک آسانتر واکنشهای بعضا متفاوتی در فرزندانمان است که گاهی ما را حیرت زده میکند . پذیرش این تفاوتها ، قسمتی از نگرانی های ما والدین را کم میکند. از طرفی از آنجا که رشد فرایندی پویا و چند سویه است همواره باید به خاطر داشته باشیم که در جریان پرورش فرزندانمان خود نیز به رشد بیشتری می رسیم و از حاصل تلاش خود و فرزندانمان بهره ای خواهیم برد . قطعا این را بارها تجربه کرده اید که در مقابل منطق کودکانهء فرزند خردسالتان به فکر فرو رفته اید یا شاید در باوری که سالها با اطمینان ایستاده بودید ، بازنگری کرده اید و چه بسا آن را تغییر داده اید .

شایسته دیدم در این نوبهار، شکفتن را برای یکایک شما عزیزان آرزو کنم و یادآوری کنم تا یادمان نرود که ما امانتداران خداوندی هستیم که داوری بی همتا است که از سر عشق ما را آفریده و از سر لطف فرزندانی به امانت به ما سپرده است .

با آرزوی موفقیت

بهناز روحانی

« قبلی بعدی »