آذر ۲

alendan jungle

به عنوان والدین این فکر پیوسته ما را به خود مشغول می سازد که آیا نتیجهء تلاش ما، آن ثمری که مورد نظراست را خواهد داشت یا خیر . برای کسب شیوه های درست تربیتی، مطالعه می کنیم و با مشاورین مشورت می کنیم و از صاحب نظران و افراد با تجربه راهنمایی های سودمندی دریافت می کنیم . همزمان با به کار بستن این شیوه ها کمی آرام می شویم ولی با شنیدن هر خبر ناگوار در مورد بیماری یا اشتباهات جوانان یا اتفاقات ناگوار باز نگران می شویم . تمامی این موارد که روزمره با آن مواجه می شویم و شاید کاملا طبیعی به نظر برسند که به نوعی در واقع اجتناب ناپذیرند ، آرامش درونی ما را مختل میکنند . یعنی همان چیزی که باید به عنوان بزرگترین سرمایه در اختیار فرزندانمان قرار دهیم.

برای کسب این آرامش علیرغم تمامی مسایلی که در محل کار یا منزل داریم باید به درون خود از دریچهء تازه ای نگاه کنیم . علاوه بر بررسی اعمال روزمرهء خود باید به دلایل و انگیزه هایی خود منصفانه و بدون بهانه تراشی دقیق شویم.این امر نه تنها ما را با خود آشنا تر می کند بلکه آرامش زیادی در درون ما ایجاد می کند . این آرامش به ما مجال کافی برای بررسی بهتر مسایل پیرامونمان می دهد .می توانیم به دور از افکار مزاحم شیوهء متناسب با باورهای فردی خود و استعدادات و تفاوتهای فردی فرزندانمان بیابیم . ,آرامش ,درونی ما باعث می شود تا در تصمیمات خود شتابزده نباشیم و اقتدار خود به عنوان پدر یا مادر را به ملاطفت و مهربانی بیاراییم و حلاوت این محبت را به آنها بچشانیم . اگر بدانیم که دادن آرامش به فرزندان چقدر در زندگی به آنان کمک خواهد کرد قطعا در این مسیر تلاش بیشتری خواهیم نمود .

خواسته و ناخواسته، باید بپذیریم جایی که امروز هستیم حاصل تمام تلاش ما در گذشته بوده است و با ,سرزنش ,خود یا دیگران چیزی تغییر نخواهد کرد و با این شیوه تنها توان باارزش خود را در جایی بیهوده صرف می کنیم . باید به خود فرصت بازبینی آنچه تاکنون انجام داده ایم را بدهیم . بی انکار و فرافکنی ، همه چیز را خوب بررسی کنیم و منصفانه ، مجدانه و امیدوارانه به رفع نواقص رفتاری خود و در حد امکان تغییر شرایط زندگی به سوی بهتر شدن گام برداریم . و این اطمینان قلبی را داشته باشیم که تاییدات الهی شامل حال تلاشگران خواهد بود .

مطلب مهم دیگر که ما را به آرامش بیشتری رهنمون خواهد کرد ، داشتن دیدگاه بیطرفانه به نظرات متفاوت از نظرات ماست . برای حفظ آرامش درونی خود باید این نکتهء مهم را در نظر بگیریم که اگر نظر کسی با نظر ما مخالف است این بدان معنا نیست که آن فرد با خود ما مخالف است بلکه این تنها بخش کوچکی از وجود ماست که اتفاقا قابل تغییر هم هست . چرا که همانطور که بارها تجربه کرده ایم چه بسا نظراتی که به مرور سالها یا حتی در لحظه تغییر کرده اند . پس شایسته نیست که این چنین مسایلی ، باعث آشفتگی و از دست دادن آرامشمان شوند .

مرور ایام و تجربیات گوناگونی که در برخورد با مشکلات روزمره کسب می کنیم به ما می آموزند که با تغییر در شیوه های ناکارآمد زندگی چه آسان می توانیم به جای تحمل کردن با صبر ، به جای قضاوت عجولانه با درک بهتر دیگران و به جای شکایت کردن با تلاش بیشتر به آنچه حقیقتا می خواهیم دست یابیم . با آرزوی توفیق

برای کسب اطلاعات سودمند در مورد رفع مشکلات تمرکز خود و فرزندانتان به سایت زیر مراجعه فرمایید :

www.kabof.org

با تشکر بهناز روحانی

مهر ۲۳

aa

ارزشمندی انسان با شناخت و باوری که ازخود دارد ، شکوفا می شود . اینکه موقف خود را بداند و در راه کسب آنچه
مایهء شادکامی و آرامش اوست قدم بردارد . آغاز سفری درونی است که از آن با عنوان ,رشد, یاد می شود . هر چه با
خود آشنا تر می شود نیازها و توانایی ها و ضعف ها و البته صفات ویژه و منحصر به فرد خود را بیشتر کشف
میکند.پرورش صفات خوب و رفع مشکلات درونی او . هرکس در هر رتبه و مقام و با هر دانش و رتبه ای که دارد
محاسن ویژه ای دارد که او را از دیگران ممتاز میکند . اما نکته در کشف این صفات است . شناخت فرد از خود به او
آرامش می دهد ولی این جریان در افراد مختلف ، آهنگ متفاوتی دارد . در بعضی تحولات سریع و در بعضی دیگر بطئی و
تدریجی است.هر چه افراد طالب شناخت خود باشند این جریان در آنها سریعتر اتفاق می افتد . البته این یکی از عوامل
مهم است. عوامل دیگر ازقبیل تفاوتهای فردی اعم از : ژنتیکی و فرهنگی و یا تاثیر پیرامون : اعم از دوستان و
خانواده و یا جامعه ، نوع تحصیلات و شرایط کاری هر فردبه نوبهء خود تاثیراتی به این جریان خواهند داشت . افراد
هرچه صادق تر باشند ، مشکلات کمتری در شناخت خود خواهند داشت .اما این جریان آنقدر منفاوت است که حقیقتا الگوی
درستی از آن نمی توان ارائه کرد.

آنچه که میتوان گفت این است که آکاهی داشتن از لزوم شناخت خود و درک تاثیرات عمیق آن در زندگی فردی و اجتماعی
افراد ، کمک شایان توجهی به, پیشگیری, و درمان بسیاری از ,مشکلات روحی, و حتی جسمی افراد می نماید . چرا که تاثیرات مشکلات روحی برجسم غیر قابل انکار است .

با تشکر از آرسس عزیز

عکس از : نیوشا حسینی

« قبلی بعدی »