شهریور ۷

عکس از نیوشا حسینی

حتما شنیده اید وسعت پرواز ذهن قابل اندا زه گیری نیست .پرنده خیال آدمی بلندپرواز است و به هر جا می خواهد پر می کشد.این توانایی بشر دستمایهء بسیاری از اختراعات او بوده است.اما این گستردگی ذهن لوازمی میخواهد تا به سمت و سویی رود که سبب ,خلاقیت, مفید شود چرا که اگر زمام اختیار از دست بشر خارج شود از وسیله و مرکب به راهنما مبدل خواهد شد و چه بسا به آنجایی می رساند که او را از آرامش و کمال باز می دارد.

این مهارتی است که نیاز به آگاهی ،تمرین و ,تلاش, دارد. در مورد کودکان پرورش خلاقیت و رشد فکری و همزمان آشنایی با فضایلی که علاوه بر تقویت اعتماد نفس و عزت نفس ،آنان را در نگهداری از وجود ارزشمندشان یاری رساند امری است بسیار قابل توجه و مهم.این مهم نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد اما بسیار دست یافتنی و آسان است . صرف اوقاتی از روز با فرزندانمان ،هرچند کوتاه اما به صورتی فعال و هدفمند، کمک زیادی به ایجاد ارتباطی موثر توام با شور و نشاط و آرامش می نماید. این ,ارتباط, خصوصا در سنین پایین تر می تواند شامل بازی های ساده و ساختن کاردستی و یا کشیدن نقاشی باشد. دانشمندان تحقیقات کاملی در این خصوص ارایه داده اند که تاثیر شگرف این ارتباطات ساده را تایید میکنند.

عکس از نیوشا حسینی