آذر ۲

alendan jungle

به عنوان والدین این فکر پیوسته ما را به خود مشغول می سازد که آیا نتیجهء تلاش ما، آن ثمری که مورد نظراست را خواهد داشت یا خیر . برای کسب شیوه های درست تربیتی، مطالعه می کنیم و با مشاورین مشورت می کنیم و از صاحب نظران و افراد با تجربه راهنمایی های سودمندی دریافت می کنیم . همزمان با به کار بستن این شیوه ها کمی آرام می شویم ولی با شنیدن هر خبر ناگوار در مورد بیماری یا اشتباهات جوانان یا اتفاقات ناگوار باز نگران می شویم . تمامی این موارد که روزمره با آن مواجه می شویم و شاید کاملا طبیعی به نظر برسند که به نوعی در واقع اجتناب ناپذیرند ، آرامش درونی ما را مختل میکنند . یعنی همان چیزی که باید به عنوان بزرگترین سرمایه در اختیار فرزندانمان قرار دهیم.

برای کسب این آرامش علیرغم تمامی مسایلی که در محل کار یا منزل داریم باید به درون خود از دریچهء تازه ای نگاه کنیم . علاوه بر بررسی اعمال روزمرهء خود باید به دلایل و انگیزه هایی خود منصفانه و بدون بهانه تراشی دقیق شویم.این امر نه تنها ما را با خود آشنا تر می کند بلکه آرامش زیادی در درون ما ایجاد می کند . این آرامش به ما مجال کافی برای بررسی بهتر مسایل پیرامونمان می دهد .می توانیم به دور از افکار مزاحم شیوهء متناسب با باورهای فردی خود و استعدادات و تفاوتهای فردی فرزندانمان بیابیم . ,آرامش ,درونی ما باعث می شود تا در تصمیمات خود شتابزده نباشیم و اقتدار خود به عنوان پدر یا مادر را به ملاطفت و مهربانی بیاراییم و حلاوت این محبت را به آنها بچشانیم . اگر بدانیم که دادن آرامش به فرزندان چقدر در زندگی به آنان کمک خواهد کرد قطعا در این مسیر تلاش بیشتری خواهیم نمود .

خواسته و ناخواسته، باید بپذیریم جایی که امروز هستیم حاصل تمام تلاش ما در گذشته بوده است و با ,سرزنش ,خود یا دیگران چیزی تغییر نخواهد کرد و با این شیوه تنها توان باارزش خود را در جایی بیهوده صرف می کنیم . باید به خود فرصت بازبینی آنچه تاکنون انجام داده ایم را بدهیم . بی انکار و فرافکنی ، همه چیز را خوب بررسی کنیم و منصفانه ، مجدانه و امیدوارانه به رفع نواقص رفتاری خود و در حد امکان تغییر شرایط زندگی به سوی بهتر شدن گام برداریم . و این اطمینان قلبی را داشته باشیم که تاییدات الهی شامل حال تلاشگران خواهد بود .

مطلب مهم دیگر که ما را به آرامش بیشتری رهنمون خواهد کرد ، داشتن دیدگاه بیطرفانه به نظرات متفاوت از نظرات ماست . برای حفظ آرامش درونی خود باید این نکتهء مهم را در نظر بگیریم که اگر نظر کسی با نظر ما مخالف است این بدان معنا نیست که آن فرد با خود ما مخالف است بلکه این تنها بخش کوچکی از وجود ماست که اتفاقا قابل تغییر هم هست . چرا که همانطور که بارها تجربه کرده ایم چه بسا نظراتی که به مرور سالها یا حتی در لحظه تغییر کرده اند . پس شایسته نیست که این چنین مسایلی ، باعث آشفتگی و از دست دادن آرامشمان شوند .

مرور ایام و تجربیات گوناگونی که در برخورد با مشکلات روزمره کسب می کنیم به ما می آموزند که با تغییر در شیوه های ناکارآمد زندگی چه آسان می توانیم به جای تحمل کردن با صبر ، به جای قضاوت عجولانه با درک بهتر دیگران و به جای شکایت کردن با تلاش بیشتر به آنچه حقیقتا می خواهیم دست یابیم . با آرزوی توفیق

برای کسب اطلاعات سودمند در مورد رفع مشکلات تمرکز خود و فرزندانتان به سایت زیر مراجعه فرمایید :

www.kabof.org

با تشکر بهناز روحانی

شهریور ۷

عکس از نیوشا حسینی

حتما شنیده اید وسعت پرواز ذهن قابل اندا زه گیری نیست .پرنده خیال آدمی بلندپرواز است و به هر جا می خواهد پر می کشد.این توانایی بشر دستمایهء بسیاری از اختراعات او بوده است.اما این گستردگی ذهن لوازمی میخواهد تا به سمت و سویی رود که سبب ,خلاقیت, مفید شود چرا که اگر زمام اختیار از دست بشر خارج شود از وسیله و مرکب به راهنما مبدل خواهد شد و چه بسا به آنجایی می رساند که او را از آرامش و کمال باز می دارد.

این مهارتی است که نیاز به آگاهی ،تمرین و ,تلاش, دارد. در مورد کودکان پرورش خلاقیت و رشد فکری و همزمان آشنایی با فضایلی که علاوه بر تقویت اعتماد نفس و عزت نفس ،آنان را در نگهداری از وجود ارزشمندشان یاری رساند امری است بسیار قابل توجه و مهم.این مهم نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد اما بسیار دست یافتنی و آسان است . صرف اوقاتی از روز با فرزندانمان ،هرچند کوتاه اما به صورتی فعال و هدفمند، کمک زیادی به ایجاد ارتباطی موثر توام با شور و نشاط و آرامش می نماید. این ,ارتباط, خصوصا در سنین پایین تر می تواند شامل بازی های ساده و ساختن کاردستی و یا کشیدن نقاشی باشد. دانشمندان تحقیقات کاملی در این خصوص ارایه داده اند که تاثیر شگرف این ارتباطات ساده را تایید میکنند.

عکس از نیوشا حسینی