مرداد ۱۸

sanaz books

دوستان گرامی

یکی از راههای خوب و کارآمد برای ارتباط با فرزندان خواندن کتاب برای آنها یا به همراهی آنهاست . انتخاب کتاب مناسب سن و در راستای اهداف تربیتی مورد نظرمان کار ساده ای نیست . یکی از دوستان عزیزم به همراهی یکی از دوستانش اقدام به ترجمهء چند کتاب ،کودکان، نموده است که پر از نکات آموزشی همراه با تصاویر جالب است . کتابها توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است .

کتاب ” دوست داری یک نهنگ ببینی ؟” که برای گروه سنی ب نوشته شده است ، بهترین کتاب کودک سال ۲۰۱۳ از دیدگاه Publishers Weekly و بهترین کتاب سال از دیدگاه Kirkus Reviews شناخته شده است . نویسندهء کتاب جولی فاگلیانو و مترجمان کتاب ساناز حکمت شعار و سمیرا ابراهیمی هستند .

کتاب ” خرسی که می خواست قصه بگوید ” برای گروه سنی الف نوشته شده است و نویسندهء آن فیلیپ سی.استید هستند . مترجم کتاب ساناز حکمت شعار هستند .

کتاب ” روزی که آموس بیمار شد ” برای گروه سنی الف نوشته شده است و نویسندهء آن فیلیپ سی استید و مترجم سمیرا ابراهیمی هستند .

امیدوارم از خواندن این کتابها به همراه فرزندان عزیزتان بهرهء کافی ببرید .